missie
missie

missie

Over onsOnze missie
       

Jezus stak Zijn hand uit en redde ons! Nu willen wij onze handen uit de mouwen steken en anderen Zijn liefde tonen. Daarom willen we vanuit onze Christelijke geloofsovertuiging ons dienstbaar opstellen om in de armoede van Roemenië hulp te bieden. Pelunca is een hulpverleningsorganisatie met als hoogste doel hulp te bieden aan de allerarmsten, om de kinderen te laten genieten van hun kindertijd en simpelweg kinderen te laten zijn, maar om ze zeker ook te begeleiden naar hun volwassen leven. We willen ook de volwassenen helpen met het bijbrengen van normen en waarden. Dus kortom, we willen de vicieuze cirkel van armoede en ellende doorbreken door middel van educatie, hulpverlenening, spel en zorg.

Kinder- en jeugdprogramma's

We voorzien kinder- en jeugdprogramma's in eigendorp Vaidei en in het Romadorp Romos. Op creatieve manier en spelenderwijs proberen we goeie waarden en positief gedrag aan te leren, simpelweg omdat ze deze thuis niet leren, want ook hun ouders leerden dit niet. De Bijbel is dan ook heel vaak de leidraad in de verhalen van de programma's. Waaruit kan een mens de juiste kennis en wijsheid, de spannenste avontuurverhalen en de ECHTE liefde het beste leren kennen?! We doen sportporgramma's en creatieve programma's omdat we geloven dat ontspanning en plezier ook heel belangrijk is voor een kind.We helpen de kinderen met hun huiswerk zodat ze gemotiveerd zouden blijven om naar school te gaan en niet achterop zouden geraken. Veel van de kideren hebben leerproblemen en dus slechte schoolpunten, wat leidt tot vroegtijdig stoppen met school, dus geen diploma! Door de hulp dat we aanbieden verbeteren hun leermethodes, hun zelfvertrouwen neemt toe en hun punten stijgen.


Werkgelegenheid

We proberen ook werk te creeëren zodat de lokale, arme mensen nu en dan ook es wat kunnen verdienen. Langs deze weg leren we de mensen nog beter kennen, verdiepen we onze relaties en verstevigen we de banden. Het is zeker ook goed voor hun eigenwaarde gevoel en zelfvertrouwen als ze kansen krijgen om zich te kunnen bewijzen. En geloof ons! Dat doen de meesten dan ook hoor.  


Sociale enquetes

We houden gegevens bij van alle families door middel van sociale enquetes, wat ons een duidelijk beeld heeft op iedere situatie, ieder gezin afzonderlijk. Dit brengt natuurlijk een hele boekhouding met zich mee. We waren reeds actief in Vaidei, Pischinti en Romos, en sinds kort zijn we ook gestart in het Romadorp van Orastie en Geoagiu. Hierin kruipt natuurlijk heel veel tijd! Ieder gezin bezoeken, luisteren naar hun problemen, samen bidden, ... Maar voor ons is dit heel belangrijk. Deze mensen moeten ervaren dat wij, maar nog veel meer Hij om hen heeft. En dat kan alleen maar door tijd te nemen voor eenieder. De situaties in Geoagiu en Orastie vallen niet in woorden te omschrijven. Gezinnen met zeven, acht, negen kinderen. Of de moeder zelf prostitueert zich om iets van eten op tafel te kunnen brengen, of de oudste dochter(s) prostitueert zich. Waarom zo veel kinderen dan? Als je al geen geld hebt voor eten, laat staan dat ze zich dan in voorbehoedsmiddelen kunnen voorzien. De meeste kinderen worden niet naar school gestuurd, maar de straat op om te bedelen of stelen, misschien voorzien zij dan tegen de avond wel iets om te eten. Dus geen school, geen diploma, weinig tot geen kansen om ergens tewergesteld worden, dus we gaan de cirkel opnieuw rond. Vele huizen zonder deuren en ramen, bestaande uit één kamertje, misschien twee als ze wat geluk hebben, waar ze met het hele gezin in slapen. Vaak een kapotte, versleten kachel of dan gewoon geen hout om zich ook maar een beetje aan te warmen, weinig dekens, weinig kleren. Echt! De situaties zijn gewoon niet te omschrijven!

Eindelijk een luisterend oor! Geestelijk werk

Als start aan deze werking begonnen we een samenwerking met een lokaal kerkje. Dit wordt geleid door enkele Roma's van het dorp zelf. Zij willen niets liever dan de mensen helpen, maar waar en hoe kunnen zij zelf beginnen als arme Roma. Toevallig kwamen we bij hen uit. We voelden een grote warmte en bewogenheid om daar verder te helpen. Uiteindelijk startten we een evangelisatie actie en nodigden de mensen uit in de kerk. Een warme uitnodiging, een luisterend oor, een lekkere warme wafel en een kopje warme choco. Drie dagen lang werd de kerk overstelpt. Mensen voelen zich welkom en kunnen ergens heen om hun hart te luchten en hulp te vragen. Dan gaat het enkel om Zijn wil te kennen, want we kunnen er niet zomaar iedereen in één keer gaan helpen. Maar we geloven dat met hoe meer we bidden, met hoe meer we samenwerken, hoe meer mensen willen bijdragen, we toch iets in de wereld kunnen veranderen. Al is het maar daar! Het zal jou maar overkomen dat je er geboren wordt en er op een bepaalde dag toch eens iemand naar je omziet!  


Hulpgoederen

Meerdere keren per jaar ontvangen we een transport uit België en/of Duitsland, met kledij en allerhande hulpgoederen. Dit wordt allemaal gesorteerd per soort en maat, zodat we er pakketten van kunnen maken voor de mensen van Romadorp Geoagiu en Orastie. In Romos gaan we zelfs een stapje verder. Daar worden niet langer pakketten overhandigd, maar rijden we met volle minibus ernaartoe, zetten alles per maat en laten de mensen één voor één zelf wat kleren kiezen. Voor ons iets dat heel vanzelfsprekend is, maar voor hen niet. De meesten kopen nooit zelf iets, laat staan gaan winkelen. Dus we helpen hen met het kiezen en leren keuzes maken. Het valt meteen op hoe moeilijk dit voor hen is, maar ook dat versterkt onze relatie met hen. We staan aan hun zij en helpen hen hierbij. Sommigen vinden het intussen al heel leuk en voelen zich waardevoller door zelf te mogen kiezen. Wat de andere hulpgoederen betreft! Dankzij de afgenomen sociale enquetes hebben we een beter zicht op de situaties van de mensen en helpen we eerst waar de noden het grootst zijn.  


Voedselpaketten

Afhankelijk van ons budget maken en verdelen we zo vaak mogelijk voedingspakketten. Dit neemt ook veel tijd en energie in beslag, maar het is heel belangrijk, simpelweg omdat heel wat mensen ondervoed zijn. We hopen hiervoor nog meer vaste sponsors te hebben, zodat we nog freqenter voedingspakketten kunnen maken. 


Medische zorg

We begeleiden mensen naar de dokter en het ziekenhuis en indien mogelijk steunen we dit zelfs financieel. Voor de armsten is medische zorg jammer genoeg iets dat ze zich niet kunnen veroorloven en vele keren worden Roma's zelfs niet behandeld als ze alleen gaan, doodgewoon door de discriminatie die hier nog zo leeft. 


Educatie

We voorzien ook de lokale schooltjes zo veel mogelijk van speelgoed en educatief materiaal, afhankelijk van wat we met de transporten mogen ontvangen. Elk jaar wanneer het nieuwe schooljaar start voorzien we voor de kinderen een startpakket voor school en wat "nieuwe" kleertjes om het schooljaar netjes te kunnen beginnen.To translate this site, go to the bottom left of the page and choose language.