missie
missie

missie

Over onsOnze missie
       

Jezus stak Zijn hand uit en redde ons! Nu willen wij onze handen uit de mouwen steken en anderen Zijn liefde tonen. Daarom willen we vanuit onze Christelijke geloofsovertuiging ons dienstbaar opstellen om in de armoede van Roemenië hulp te bieden en ambassadeurs van Hem te zijn. Pe lunca is een hulpverleningsorganisatie met als hoogste doel hulp te bieden aan de allerarmsten, om de kinderen te laten genieten van hun kindertijd en simpelweg kinderen te laten zijn, maar om ze zeker ook te begeleiden naar hun volwassen leven. We willen ook de volwassenen helpen met het bijbrengen van normen en waarden. Dus kortom, we willen de vicieuze cirkel van armoede en ellende doorbreken door middel van educatie, hulpverlening, spel en zorg. 


Kinder- en jeugdprogramma's

We voorzien kinder- en jeugdprogramma’s in Geoagiu, waar we over een center beschikken. Het center heet ‘Centru Inima Lui’, wat ‘Zijn hart’ betekend.  Op creatieve manier en spelenderwijs proberen we goeie waarden en positief gedrag aan te leren, simpelweg omdat ze deze thuis niet leren, want ook hun ouders leerden dit niet. De Bijbel is dan ook de leidraad in de verhalen van de programma's. Want waaruit kan een mens de juiste kennis en wijsheid, de spannendste avontuurverhalen en de ECHTE liefde het beste leren kennen?! We doen sportprogramma’s en creatieve programma's omdat we geloven dat ontspanning en plezier ook heel belangrijk is voor een kind. Via de huiswerkclub helpen we de kinderen met hun huiswerk en scholen we ze zoveel mogelijk bij zodat ze gemotiveerd zouden blijven om naar school te gaan en niet achterop zouden geraken/blijven. Veel van de kinderen hebben leerproblemen en dus slechte schoolpunten, wat leidt tot vroegtijdig stoppen met school, dus geen diploma! Door de hulp dat we aanbieden verbeteren hun leermethodes, hun zelfvertrouwen neemt toe en hun punten stijgen.


Sociale enquêtes

We houden gegevens bij van alle families door middel van sociale enquêtes, wat ons een duidelijk beeld heeft van iedere situatie, ieder gezin afzonderlijk. Wie zijn ze? Uit wie bestaat het gezin?... Dit brengt natuurlijk een hele boekhouding met zich mee. We waren vanaf het begin al actief in Vaidei, Pischinti en Romos en sinds vijf jaar zijn we ook gestart in het Romadorp van Orastie en vooral in Geoagiu waar we over het center ‘Inima Lui’ beschikken. Hierin kruipt natuurlijk heel veel tijd! Ieder gezin bezoeken, luisteren naar hun problemen, samen bidden,... Maar voor ons is dit heel belangrijk. Deze mensen moeten ervaren dat wij, maar nog veel meer Hij, om hen heeft. En dat kan alleen maar door tijd te nemen voor éénieder. De situaties in Geoagiu en Orastie vallen niet in woorden te omschrijven. Gezinnen met zeven, acht, negen kinderen. Of de moeder zelf prostitueert zich om iets van eten op tafel te kunnen brengen, of de oudste dochter(s) prostitueert zich. Waarom zo veel kinderen dan? Als je al geen geld hebt voor eten, laat staan dat ze zich dan in voorbehoedsmiddelen kunnen voorzien. En de meesten hebben zelfs geen kennis over periode van vruchtbaarheid en noem maar op. De meeste kinderen worden niet naar school gestuurd, maar de straat op om te bedelen of stelen, misschien voorzien zij dan tegen de avond wel iets om te eten. Dus geen school, geen diploma, weinig tot geen kansen om ergens tewerkgesteld te worden, dus we gaan de cirkel opnieuw rond. Vele huizen zonder deuren en ramen, bestaande uit één kamertje, misschien twee als ze wat geluk hebben, waar ze met het hele gezin in slapen. Vaak een kapotte, versleten kachel of dan gewoon geen hout om zich ook maar een beetje mee te verwarmen, weinig dekens, weinig kleren. Echt! De situaties zijn gewoon niet te omschrijven!


Eindelijk een luisterend oor! Geestelijk werk

Door te luisteren en tijd te maken voor de mensen, verdiepen niet alleen individuele relaties, maar heeft dit ons ook de kans dieper met de mensen in het evangelie te duiken. We streven er dan echt naar Zijn handen en voeten te zijn, en steeds met alle fijngevoeligheid naar de mensen te luisteren. Zo kunnen we proeven wat God voor hen in petto heeft en kan er ook steeds op de juiste manier bemoedigd, gecorrigeerd en gebeden worden. Aanrakingen, Geestelijke groei, genezingen en bevrijdingen zijn dan ook enorme voorrechten waarvan we maar al te graag getuigen. En dit niet alleen in de Roma dorpen, maar waar we ook gaan. De winkel, een speeltuin of de zaterdagmarkt, de hele wereld is het zendingsveld. 


Hulpgoederen

Meerdere keren per jaar ontvangen we een transport uit België, Nederland en Engeland. Transporten uit België bevatten steeds kledij en allerhande hulpgoederen. Uit Nederland (Gain) en England (Amen-Trust) krijgen we jaarlijks mooi gevulde kerstpakketten voor heel wat gezinnen. Kledij wordt gesorteerd per soort en maat en word vervolgens meermaals per jaar aangeboden in het center, waar de Roma dan kunnen komen uitkiezen wat ze het meeste nodig hebben. De meesten kopen nooit zelf iets, laat staan gaan winkelen. Ook hiervoor ontbreken de nodige financiën of zelfs de kennis om wat uit te kunnen kiezen, welke maat, … Dus we helpen hen met het uitzoeken en leren keuzes maken. Het valt steeds op hoe moeilijk dit voor hen is, maar ook dat versterkt onze relatie met hen. We staan aan hun zij en helpen hen hierbij. Sommigen vinden het intussen al heel leuk en voelen zich waardevoller door zelf te mogen kiezen. Anderen appreciëren net de hulp die hen aangeboden wordt. Wat de andere hulpgoederen betreft, dankzij de afgenomen sociale enquêtes hebben we een beter zicht op de noden van de mensen en helpen we eerst waar de noden het grootst zijn.  


Voedselpakketten en eigen kweek

Afhankelijk van ons budget maken en verdelen we zo vaak mogelijk voedingspakketten. Dit neemt ook veel tijd en energie in beslag, maar het is heel belangrijk, simpelweg omdat heel wat mensen ondervoed zijn. We hopen hiervoor nog meer vaste sponsors te hebben, zodat we nog frequenter voedingspakketten kunnen maken. Ook startten we een eigen kweek programma op. Zo kweken we zelf onze kippen, konijnen en kalkoenen. Dit met als doel de mensen aan te leren en te stimuleren dit zelf te doen. Heel makkelijk gezegd, maar heel moeilijk te verwezenlijken. De honger is bij hen steeds zodanig groot dat ze het nooit lang volhouden wanneer ze bijvoorbeeld een koppel konijnen krijgen. Meestal slachten ze en eten ze de gekregen dieren de dag zelf nog op. Onze vele kippen leggen gelukkig ook veel eieren, dus krijgen heel wat gezinnen wekelijks een tiental eieren waar ze o zo dankbaar voor zijn. En natuurlijk houden we het niet bij dieren alleen, maar kweken we ook tal van groenten en plantten en hebben we heel wat fruitbomen.


Medische zorg

In het center beschikken we over een dokters cabinet waar onze lieve vriendin, dokter Ariana op vrijwillige basis consultatie houdt. Verder begeleiden we mensen naar het ziekenhuis en indien mogelijk steunen we dit zelfs financieel. Voor de armste is medische zorg jammer genoeg iets dat ze zich niet kunnen veroorloven en vele keren worden de Roma amper behandeld, in sommige situaties of gevallen zelfs helemaal niet, doodgewoon door de discriminatie die hier nog zo leeft. 


Educatie

We voorzien ook de lokale schooltjes zo veel mogelijk van speelgoed en educatief materiaal, afhankelijk van wat we met de transporten mogen ontvangen. Elk jaar wanneer het nieuwe schooljaar start voorzien we voor de kinderen een startpakket voor school en wat "nieuwe" kleertjes om het schooljaar netjes te kunnen beginnen. En natuurlijk tijdens de naschoolse huiswerkclub wordt er wekelijks geholpen met hun huiswerk en krijgen ze wat bijscholing. Gelukkig kunnen we hiervoor steeds rekenen op de vrijwillige hulp van onze lieve juf Anca.


Mission Center

Bij ons thuis noemen we het wel eens het ‘Mission Center’. Heel wat bezoekers komen over de vloer en ook de groepen groeien jaar na jaar. Ons grootste doel en verlangen is: discipelen. Door het combineren van verschillende activiteiten, leggen we de focus volledig op het verdiepen van onze ware Identiteit. Samen bidden, samen delen, humanitair werk, de bergen in trekken, paar dagen samen gaan skiën in de winter, samen uitstappen in geloof, evangelisatie en bidden voor mensen, … Zo mogen we steeds genieten van bemoedigde, opgebouwde en vurige mensen, die dan hopelijk op hun beurt een lopend vuur (ware discipel) zijn waar het ook is dat ze naar terugkeren. De oogst is namelijk groot en klaar om geoogst te worden, maar arbeiders zijn weinig. 


To translate this site, go to the bottom left of the page and choose language.